Det enslige tilbygget på den lille øya

Lokasjon

Brimse

Størrelse

45 m2

Ferdig

2023

Bygget av

A. M. Birkeland

Oppdraget var opprinnelig å tegne et tilbygg. I løpet av prosessen ble det tydelig at det var mer hensiktsmessig å legge tilbygget som et selvstendig volum på en mer skjermet del av tomten. Derav navnet “Det enslige tilbygget”. Tomten ligger i et LNF-område midt på den lille øya Brimse.

Bygget er en tolkning av tradisjonelle løer og saltaksbygg, og skaper en naturlig sammenheng til omkringliggende, lokal byggeskikk. Løer er ofte enkle i form og detaljering.

Enkelte vinduer og dører er lagt bak lemmer med kledning, slik at fasadene vil variere mellom å fremstå lukkede og åpne. Fasadene vil få et eget liv, og gjenspeile bruken til enhver tid. Inne vil sollyset sive inn i spaltene mellom kledningsbordene – den tradisjonelle låvekledningen er brukt, som ga god lufting og tørking på låven.

Utgangene er knyttet til broer i begge etasjer – en referanse til de tradisjonelle låvebroene. Volumet er satt på søyler, slik at inngripen i eksisterende terreng er minimert. Dette i likhet med eldre bebyggelse i kupert terreng.

Veggene er kledd med ubehandlet kjerneved av furu, med plater av corten på taket. Som i de fleste løer er konstruksjonene eksponert i interiøret med knappe detaljer. Det enslige tilbygget bygger videre på elementer i typisk løe-bygninger – det nøkterne, stillferdige, komiske og vakre.

Moll hytte på Brimse
Moll kontor
Moll hytte på Brimse
Moll hytte på Brimse
Moll hytte på Brimse

Et sted som gjør at hele familien kan være på hytta. Uansett vær.

Huseier

Moll, Brimse