Tre kropper og jærsk landskap

Lokasjon

Bryne

Størrelse

800 m2

Ferdig

2023

Bygget av

Utgangspunktet var å skape et inntrykk av tre forhistoriske kropper eller strukturer som lå igjen i terrenget etter en utgravning – strukturer som mennesker kunne ta bolig i. De tre kroppene er frosset i en posisjon der de ligger ved siden av hverandre og speider utover det jærske landskapet. 

De tre tomtene er fradelt fra en tidligere eneboligtomt, og boligene er utviklet med mål om å skape et helhetlig og harmonisk uttrykk.

Boligene er tilpasset den enkelte huseiers individuelle behov, men er utformet som ulike versjoner av samme volum. Fotavtrykk og høyder er noenlunde like. Takvinkler og materialbruk er identisk. Takformen er utarbeidet for å gi sol til naboene i øst.

Garasje og sportsbod er integrert i volumet. Hagene er lagt mot sørvest, og har sol størstedelen av døgnet.

Moll Nyevegen
Moll Nyevegen
Moll Nyevegen

Tv-stua er hele familiens favorittrom

Huseier

Moll Nyevegen
Moll Nyevegen
Nyevegen