I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de.

 

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon: navn, telefonnummer og epostadresse
  • Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.
  • Cookies: se vår informasjon om cookies

Personopplysningene er samlet inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du leser våre eposter eller besøker våre nettsider.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste

Vi bruker dine personopplysninger til korrespondanse på e-post, telefon og post. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke dette samtykket ved å melde fra til mikal@moll.as.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og informasjonen vi gir deg. Dette arbeidet innebærer å analysere kontaktinformasjon og kundeaktivitet. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, ved at du mottar markedsmateriell fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke dette samtykket.


Dine rettigheter

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.


Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss eller send oss en mail til mikal@moll.as. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.