Skalldyr- formet atriumshus

Lokasjon

Stavanger

Størrelse

240 m2

Ferdig

2022

Bygget av

Tomten er en hjørnetomt som grenser til friområde. På grunn av utsikstforhold og høyere bebyggelse i sør, er stue og kjøkken lagt i 2. etasje.

Boligen er utformet som et atriumshus, og bearbeidet formmessig for å skape et mykt og sammenhengende uttrykk mellom landskap, trær, terreng, fasader og tak. Store deler av omgivelsene består av friområder med skråninger, stein, beplantning og trær. Det er derfor naturlig at formen tar dette innover seg. Formen henspiller også på skalldyret med det skjermede rommet (atriet).

Flatene er bearbeidet slik at de oppleves å henge sammen som et landskap eller en kropp. Dette gjenspeiles også i materialbruken som er lik på de ulike flatene. Amfiet som knytter terrassen sammen med hagen er integrert i samme formspråk.

Moll Boganeset fasade
Moll Boganeset interiør
Moll Boganeset interiør
Moll Boganeset ovenfra
Moll tegning
Moll Boganeset fasade
Moll Boganeset interiør
Moll Boganeset vindu